O nas

TermoSystemy Sp. z o.o. – Spółka Córka dorosłej, działającej od 1992 roku firmy JackeR.

Certyfikowany z wyróżnieniem przez Ministerstwo Koordynator Pilotażowego Klastra Energii.
Powstała w celu progresywnego wykorzystywania odnawialnych zasobów i źródeł energii naszych polskich bogactw naturalnych, z myślą o Ludziach, ale także dla biznesu poprzez supernowoczesne rozwiązania technologiczne oraz zaawansowane ultra innowacyjne metody.

Stwórca Świata zapewnił nam olbrzymie zasoby kilkaset razy przekraczające nasze potrzeby.
Musimy je odkrywać i efektywnie wykorzystywać w coraz wyższym stopniu.

zdjecie
zdjecie

W zakresie elektrowni fotowoltaicznych posiadamy sporo obiektywnej wiedzy i wieloletnie doświadczenie.

Od 15 lat zgłębiamy nieustannie tematykę OZE – ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki.
Od tego czasu w różnej formie i zakresie zbudowaliśmy i współuczestniczyliśmy w powstaniu wielu elektrowni.

Wzorcową pionierską w naszym regionie elektrownię 1 MWp zlokalizowaną przy siedzibie naszych firm zbudowaliśmy w 2015 roku.

Obecnie posiadamy kilka różnych własnych pilotażowo – badawczych elektrowni, (zarówno duże komercyjne – przemysłowe, jak i mniejsze mikroinstalacje prosumenckie).
W koordynowanym przez nas – certyfikowanym z wyróżnieniem przez Ministerstwo – Tomaszowskim Klastrze Energii, zamontowano łącznie ponad 20 000 modułów o łącznej mocy przekraczającej już 7 MWp.