Dofinansowanie na fotowoltaikę – program „Mój Prąd”
Uwaga!! Do 31 marca 2022 r.– rozliczymy się jeszcze na starych zasadach

W 2022 roku została uruchomiona czwarta edycja popularnego w Polsce programu Mój Prąd. Program Mój Prąd to jedna z najbardziej popularnych dotacji na fotowoltaikę.
Program Mój Prąd 4.0 jest skierowany do osób fizycznych, wytwarzających energię na potrzeby własne. Warunkiem koniecznym będzie podpisana umowa kompleksowa oraz zakończona wymiana licznika na dwukierunkowy. Pieniądze przysługiwałyby wyłącznie na budowę nowej instalacji, o mocy od 2 do 10 kW. Wsparciem nie byłyby zatem objęte rozbudowy czy przebudowy istniejących systemów PV. Oprócz tego, dotacja byłaby przyznawana jednorazowo na inwestycję – właściciel dwóch instalacji mógłby wnioskować dwa razy.
Wysokość dotacji Mój Prąd 2022 będzie ściśle powiązana z zakupem dodatkowych rozwiązań. Innymi słowy, więcej pieniędzy dostaną Ci, którzy zdecydują się na montaż np. fotowoltaiki z magazynem energii.
Kwota dotacji na razie nie jest znana. Według doniesień medialnych, istnieje szansa, że w 4 naborze Mój Prąd wsparcie dla instalacji PV nadal będzie wynosić 3.000 zł.

zdjecie
zdjecie

Mój Prąd 4.0 ruszy w pierwszych dniach kwietnia 2022 roku.
Wnioski w programie “Mój Prąd” można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnym na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE, ci którzy do 31 marca 2022 r. staną się prosumentami lub prześlą zgłoszenie do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego będą rozliczani na starych zasadach w systemie opustów, jeszcze przez 15 lat. Po tej dacie prosumenci wejdą do nowego systemu – net-billingu – prosumenci mają sprzedawać nadwyżki energii wprowadzane do sieci, zaś za pobraną energię będą płacić tak jak inni odbiorcy. Rozliczanie będzie się odbywać w okresie 12 miesięcy. Prosument będzie dysponować depozytem, ewidencjonowanym na koncie prosumenckim i służącym do ponoszenia kosztów zakupu pobranej energii.

Dofinansowanie na fotowoltaikę – program „Czyste powietrze”

Program Czyste Powietrze ma na celu likwidację tzw. kopciuchów i zachęcenie do termomodernizacji domów. W 2022 r. ruszyła III część programu Czyste Powietrze z dofinansowaniem do 69 tys. zł dla mniej zamożnych.

Program umożliwia finansowanie do 50% kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej i wynosi maksymalnie 5 tys. zł. Dopuszczalna moc instalacji objęta dotacją to 2-10 kWp. By skorzystać z wsparcia na fotowoltaikę konieczna jest wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, na nowe, ekologiczne źródło dofinansowane w ramach programu. Dotacja dotyczy osób, które wymieniają piec.

W przypadku dotacji z „Czystego Powietrza” warto więc rozważyć zakup pompy ciepła i fotowoltaiki.
Oba systemy wykorzystują energię z odnawialnych źródeł, doskonale się przy tym uzupełniając.

Fotowoltaika to darmowa energia elektryczna produkowana z promieniowania słonecznego, zaś pompa ciepła to energia cieplna np. z powietrza. Pompa ciepła, by działać potrzebuje zasilania prądem, a dzięki fotowoltaice może pracować całkowicie bezkosztowo.

zdjecie