Blog

Kolektory słoneczne a panele fotowoltaiczne

” Dość często zdarza się, że kolektory słoneczne mylone są z modułami fotowoltaicznymi. Różnica pomiędzy nimi jest znaczna zarówno w budowie, zasadzie działania, jak i rodzaju otrzymywanej energii.”

Panele (moduły) fotowoltaiczne wykorzystują efekt fotowoltaiczny, polegający na powstawaniu siły elektromotorycznej (energii elektrycznej) w ciele stałym pod wpływem promieniowania słonecznego. Montowane są w grupach, które nazywa się panelami. Te z kolei montowane są na konstrukcjach mocujących wraz z odpowiednim okablowaniem. Dzięki temu, w prosty sposób bez dodatkowych generatorów możemy zasilać urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Kolektory słoneczne służą do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię cieplną. Nośnikiem tego ciepła może być ciecz (np. woda) lub gaz (np. powietrze), stąd też podział kolektorów na cieczowe lub powietrzne. Wśród kolektorów cieczowych najprostsze w budowie są kolektory płaskie. Dzięki kolektorom słonecznym możemy np. podgrzewać wodę użytkową bądź wspomagać ogrzewanie mieszkania

Panele fotowoltaiczne wydają się znacznie bardziej uniwersalne – wyprodukowany przez nie prąd można wykorzystać na różne sposoby, więc nie dziwi fakt, że wiele osób chce wykorzystać go m.in. do ogrzewania wody. Natomiast kolektory słoneczne służą „jedynie” do podgrzewania wody użytkowej. Można powiedzieć, że w tym przypadku konkurencję wygrywa fotowoltaika. Tak jednak nie jest. Oczywiście moduły fotowoltaiczne można stosować do podgrzewania wody użytkowej poprzez zastosowania grzałki elektrycznej. Jednak z ekonomicznego punktu widzenia jest to droższy i mniej efektywny sposób uzyskania energii cieplnej ( sprawność modułów osiąga poziom 20%, natomiast sprawność kolektorów słonecznych ok. 85% )