Jesteśmy dystrybutorem szwedzkich pomp ciepła marki cTc w Polsce

Jesteśmy dystrybutorem szwedzkich pomp ciepła marki cTc w Polsce

Moja Woda

Moja Woda – wsparcie działań realizowanych przez WFOŚiGW Ogłoszenie o naborze Dotyczy przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą…

The Sustainable City in the United Arab Emirates

Centrum Analiz Strategicznych Departamentu Energetyki Odnawialnej www.CAS-DEO.pl Samowystarczalność energetyczna regionu przez wykorzystanie nowoczesnych technologii energetycznych zasobów odnawialnych na przykładzie The Sustainable City w Zjednoczonych Emiratach Arabskich The region’s Energy self-sufficiency through the use of modern energy technologies…

Fotowoltaika

Żyjemy w czasach o stale rosnącym zapotrzebowaniu na energię. Jej produkcja opiera się przede wszystkim na spalaniu paliw kopalnych, których zasoby są ściśle określone i praktycznie nieodnawialne. Człowiek, aby sprostać wyzwaniu jakim jest zapewnienie odpowiedniej ilości energii…

Przyszłość i fotowoltaika

Przyszłość fotowoltaiki na te pozostałych źródeł energii odnawialnej rysuje się w jasnych barwach. Wiele niezależnych agencji i opracowań naukowych wskazuje na to, że to właśnie fotowoltaika stanie się największym źródłem energii już w drugiej połowie…

Kolektory słoneczne a panele fotowoltaiczne

” Dość często zdarza się, że kolektory słoneczne mylone są z modułami fotowoltaicznymi. Różnica pomiędzy nimi jest znaczna zarówno w budowie, zasadzie działania, jak i rodzaju otrzymywanej energii.” Panele (moduły) fotowoltaiczne wykorzystują efekt fotowoltaiczny, polegający na…

Odnawialne źródła energii

Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie…

Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne

Program priorytetowy 5.1. Część 3. Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielane są na…