Aktualności

Wygrany Konkurs

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

NA LATA 2007-2013

TYTUŁ PROJEKTU„WYKORZYSTANIE OZE SZANSĄ NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORSTWA

TERMOSYSTEMY Sp. Z O.O.”

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6.784.220,94 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR: 2.720.000,00 zł

NAZWA BENIFICJENTA : TERMOSYSTEMY Sp. z o.o.

Jeziernia

Ul. Lwowska 3

22-600 Tomaszów Lubelski