Aktualności

TermoSystemy Sp. z o.o. zostały Koordynatorem Klastra energetycznego

6 września br. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim z inicjatywy samorządu terytorialnego z terenu powiatu tomaszowskiego, 34 podmioty podpisały ,,Porozumienie o ustanowieniu Tomaszowskiego Klastra Energii”.

Klaster energii– cywilnoprawne porozumienie w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub JST, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym  lub 5 gmin w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym;  klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii.
Porozumienie o ustanowieniu Tomaszowskiego Klastra Energii podpisał Powiat Tomaszowski, jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu tomaszowskiego, Politechnika Lubelska, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny z Lublina, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Roztocze”, przedsiębiorcy z grupy mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm, producenci energii elektrycznej, inwestorzy realizujący i planujący inwestycje w odnawialne źródła energii.
W trakcie spotkania wybrano Radę Klastra w składzie:

  1. dr Magdalena Sławińska- Przewodnicząca Rady z ,, Firmy SŁAWEX Zbigniew Sławiński” z Tomaszowa Lubelskiego,
  2.  Andrzej Adamek- Wiceprezes, Wójt Gminy Bełżec,
  3. Marzena Czubaj- Gancarz- Sekretarz, Wójt Gminy Tomaszów Lubelski,
  4. Jacek Zabandżała- ,,Serwis Samochodowy BOSCH Jacek Zabandżała” z Bełżca,
  5. Zbigniew Droździel- ,,EKOEN Sp. z o.o.” z Lubyczy Królewskiej,
  6. dr.hab  Paweł Węgierek- profesor Politechniki Lubelskiej,
  7. dr hab. Jerzy Kozyra- IUNG PIB Puławy,
  8. Małgorzata Gałczyńska- Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.

Koordynatorem Klastra została wybrana firma TermoSystemy Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Jacka Sikorę.
TermoSystemy są prekursorem Odnawialnych Zasobów i Źródeł Energii, a wybudowana w 2015 roku Elektrownia Fotowoltaiczna o mocy 999 kWp – była I Fotowoltaiczną Elektrownią w regionie południowo – wschodniej Polski.
Celem Klastra jest prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy Prawoenergetyczne (Dz.U.z 2017, poz. 220 ), mającej na celu wspólne i skoordynowane równoważenie podaży oraz zapotrzebowania na energię lub paliwa gazowe na obszarze powiatu tomaszowskiego, poprzez działalność w zakresie ich wytwarzania, dystrybuowania i obrotu, co powinno prowadzić do:
a. wzrostu bezpieczeństwa energetycznego ,
b. poprawy jakości zasilania i parametrów pracy systemu elektroenergetycznego,
c. zwiększenia i racjonalizacji wykorzystania zasobów lokalnych,
d. uzyskania określonego efektu ekonomicznego poprzez tańsze zaopatrzenie w energię i racjonalizację zużycia energii,
e. przekształcenia odpadów w kierunku wykorzystania energetycznego.