Aktualności

Domy energooszczędne

Domy energooszczędne

Zarówno w Polsce jak i całej Unii Europejskiej wiele się dyskutuje na temat konieczności oszczędzania energii, a także jej produkcji z alternatywnych źródeł. Pomimo tego cały czas robi się zbyt mało aby te postulaty wprowadzić w życie, w szczególności w dziedzinie jaką jest budownictwo jednorodzinne. Odnawialne źródła energii jeśli już tam trafiają to są tylko dodatkiem, pozwalającym zmniejszyć nakłady na zużywaną energię, a nie stanowią integralną część budynku i całej jego koncepcji energooszczędności.

Koncepcję energooszczędności budynków jednorodzinnych realizują domy niskoenergetyczne nazywane też domami energooszczędnymi. Obiekty takie cechuje niższe niż w przypadku tradycyjnego budownictwa zapotrzebowanie na ciepło. Zapotrzebowanie na ciepło domu niskoenergetycznego kształtuje się na poziomie od 30 do 60 kWh/m2 w ciągu roku. W przypadku domu tradycyjnego, wzniesionego zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość ta oscyluje w przedziale od 90 do 150 kWh/m2 na rok.

Domy spełniające kryteria wysokiej energooszczędności powstają już na etapie projektowania, gdyż zdecydowanie trudniej, a czasami wręcz niemożliwe jest przystosować obiekt do wyśrubowanych norm niż zbudować go od podstaw.

Charakterystyka domu energooszczędnego

Dom energooszczędny cechuje niski stosunek powierzchni przegród zewnętrznych (ścian, dachu) do całej kubatury budynku – kto chce mieć energooszczędny dom, nie powinien wybierać projektu o rozbudowanej bryle, z podcieniami, wykuszami, lukarnami i dachu o skomplikowanym kształcie, ponieważ elementy te niepotrzebnie zwiększają powierzchnię przegród zewnętrznych.

Obiekty budowane w standardzie domu niskoenergetycznego muszą posiadać dobrą izolację przegród zewnętrznych i okna o niskim współczynniku przenikania ciepła. Szczególną uwagę poświęca się też miejscom, w których na skutek przerwania ciągłości izolacji cieplnej mogą tworzyć się tzw. mostki termiczne.

Rozkład pomieszczeń domów energooszczędnych jest dość specyficzny – cechuje go otwartość w kierunku południowym. Takie usytuowanie pomieszczeń sprzyja temu aby można w nich było korzystać z energii słonecznej do ich dogrzewania i oświetlania (tzw. ogrzewanie pasywne).

Domy energooszczędne cechuje także wykorzystanie technologii umożliwiających odzyskiwanie energii cieplnej – rekuperacja, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, oraz produkcja energii na potrzeby własne – kolektory słoneczne, gruntowe wymienniki ciepła (pompy ciepła).

Domy energooszczędne czy to się opłaca?

O tym, że budownictwo energooszczędne jest opłacalne, świadczą standardy budownictwa stosowane w krajach o zbliżonym klimacie, w których oszczędzanie energii jest znacznie bardziej zaawansowane niż w Polsce. Szacuje się, że wybudowanie domu energooszczędnego jest droższe od standardowego o 10 – 15%. Ta inwestycja jednak podlegać będzie szybkiemu zwrotowi gdyż zwiększone koszty budowy domu energooszczędnego zostaną dość szybko zrekompensowane zmniejszonymi wydatkami na ogrzewanie. Obecnie szacuje się, że koszty ogrzewania typowego, współcześnie budowanego domu stanowią około 70% kosztów jego późniejszego utrzymania. Zatem każda inwestycja w energooszczędność jest opłacalna.