O firmie

termo_systemy

TermoSystemy Sp. z o.o. powstała w celu realizacji idei TermoRolet, tj. termoizolacji budynków poprzez powszechne zastosowanie innowacyjnych rolet termoizolacyjnych w budownictwie. Aby zrealizować to proekologiczne wyzwanie potrzebna jest dobrze zorganizowana Firma.

Profesjonalna firma – to profesjonalna Kadra. To zespół osób rozumiejących cel i chcących realizować tą pożyteczną dla ludzkości misję. Wiedząc zatem, że największą wartością firmy jest kapitał ludzki, TermoSystemy Sp. z o.o. przywiązuje do rekrutacji olbrzymią wagę.

„W ramach konkursu zostaną zweryfikowani i wyłonieni wartościowi ludzie, którzy w wykonywanej pracy widzą nie tylko możliwość zapewnienia godnego bytu swojej rodzinie, ale poprzez realizację i rozwój samego siebie chcą służyć innym swoją w...

Czytaj wiecej

Wygrany Konkurs

Regionalny  program

 

Czytaj wiecej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie o przetargu

Czytaj wiecej

Kolektory słoneczne a panele fotowoltaiczne

panelvskolektor

Dość często zdarza się, że kolektory słoneczne mylone są z modułami fotowoltaicznymi. Różnica pomiędzy nimi jest znaczna zarówno w budowie, zasadzie działania, jak i rodzaju otrzymywanej energii.

Panele (moduły) fotowoltaiczne wykorzystują efekt fotowoltaiczny, polegający na powstawaniu siły elektromotorycznej (energii elektrycznej) w ciele stałym pod wpływem promieniowania słonecznego. Montowane są w grupach, które nazywa się panelami. Te z kolei montowane są na konstrukcjach mocujących wraz z odpowiednim okablowaniem. Dzięki temu, w prosty sposób bez dodatkowych generatorów możemy zasilać urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Kolektory słoneczne służą do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię cieplną...

Czytaj wiecej

Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne

dom-solary-rolety

Program priorytetowy 5.1. Część 3.

Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielane są na zasadach określonych w Programie Priorytetowym. Program Priorytetowy określa m.in. budżet programu, wysokość dotacji, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także wskazuje koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte kredytem.

Kredyty z dotacją NFOŚiGW udzielane są przez banki na podstawie umów o współpracy.

Treść programu

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitał kredytu bankowego:

1. Wniosko...

Czytaj wiecej

Premia termomodernizacyjna

premia-termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna to pomoc finansowa przyznawana inwestorom przez państwo polskie, przeznaczona na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Premia termomodernizacyjna przyznawana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR). Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym na pokrycie kosztów realizacji inwestycji. Część zaciągniętego kredytu spłacana jest ze środków funduszu po zakończeniu inwestycji.

Kiedy przysługuje premia termomodernizacyjna?

Zgodnie z ustawą, premia termomodernizacyjna przysługuje wówczas, gdy z audytu energetycznego wynika, że na skutek przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzeb...

Czytaj wiecej